Gebruikersovereenkomst en gebruiksvoorwaarden Camper Weinsberg orbiter

 

1500 km per week is vrij, daarboven 0.20 per km

Aanbetaling:

Borg: €1000, te betalen bij afhalen camper


Algemeen: 

 1. Een week begint op zaterdag tussen 9:00 en 12:00 en eindigt op vrijdag voor 17:00.
  Komt u te laat terug, dan wordt u het dagtarief per (deel van een) dag in rekening gebracht (dagtarief = weektarief / 6). Dit geldt niet als de huurder kan aantonen dat de vertraging is ontstaan door een technisch mankement aan de camper, waaraan hij geen schuld heeft. (Na u komt een volgende huurder, die ook graag op tijd met een schone camper wil vertrekken)
  Ophalen op vrijdag is mogelijk als u het geluk heeft dat de camper de week ervoor niet verhuurd is

 2. De camper dient schoon te worden opgeleverd ( binnen en buiten) , de afval watertank en porta potti dienen leeg en schoon te zijn. De schoon water tank moet vol te zijn.

 3. Is de camper onvoldoende schoon, van binnen of van buiten , dan wordt € 100,= ingehouden op de borg. Dit ter beoordeling van de verhuurder.

 4. In het geval van schade waarbij de camper niet meer verder kan rijden, is de camper verzekerd voor pechhulp en repatriëring . Bij deze verzekering is vervangend vervoer voor de huurder inbegrepen tot het einde van de huurperiode,voor maximaal 28 dagen.

 5. Bestuurders moeten minimaal 25 jaar zijn en minimaal 2 jaar hun rijbewijs hebben. Van elke bestuurder moet een kopie rijbewijs worden overhandigd.

 6. Als bestemming mogen alle West-Europese landen worden gekozen, uitgezonderd van tevoren door de verhuurder aangegeven risicogebieden. Opgave van de te bezoeken landen is verplicht.

 7. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor persoonlijke of materiële schade van de huurder of diens reisgezelschap, ontstaan door het gebruik van de camper, mechanische storingen en/of aanrijdingsschade.

 8. Het kan zijn dat de camper nog voor de huurperiode wordt vervangen door een minstens vergelijkbaar model.

 

Reisgebied:

 

 1. Het reisgebied tijdens de huurperiode is beperkt tot Europees grondgebied.

 

Financieel:

 

 1. De borg van 1000 Euro wordt volledig ingehouden in geval van elke vorm van schade aan de camper behalve voor schade ontstaan door invloeden van buitenaf, bv klapband, hagelschade of inbraak  is  dan is het eigen risico €250. Bij inbraak is een politie rapport nodig om het eigen risico te verminderen tot €250.
  In geval van schade aan de inboedel en/of inventaris gaan wij na wat de schade is en houden dat bedrag in op de borg.
  De borg (of wat er van resteert) wordt binnen 14 dagen na afloop van de huurperiode op uw rekening gestort.

 2. Alle huurbedragen zijn exclusief brandstofkosten. De camper wordt met een volle tank aan u geleverd en moet ook weer met een volle tank worden afgeleverd. Anders wordt € 100,= ingehouden op de borg.

 3. De camper wordt met twee volle gasflessen afgeleverd, deze hoeven niet vol terug.

 4. De kosten die direct verband houden met het gebruik van de camper o.a. brandstof, olie, reparatie banden, leges, gerechtskosten etc, komen voor rekening van de huurder.

 5. De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud en reparatie komen voor rekening van de verhuurder.

 6. Alle boetes en dergelijke, ontstaan door (verkeers)overtredingen begaan door de huurder gedurende de huurperiode, zijn voor rekening van de huurder.

 7. Bij annulering wordt het vooruit betaalde bedrag van de huursom niet terugbetaald.

 8. Bij annulering binnen 4 weken voor de verhuur periode zal toch het totale verhuurbedrag betaald dienen te worden.

 9. U dient zelf een eventuele annuleringsverzekering te regelen.

 10. Bij te laat ophalen of te vroeg terugbrengen vindt geen restitutie van (een deel van) de huursom plaats.

 

Schade:

 

 1. In geval van schade (of defecten) dient u dit altijd direct telefonisch te melden en met ons te overleggen over vervolgacties. Dit geldt zowel voor schade ontstaan door een verkeersongeluk, als alle andere vormen van schade (of defecten). Wij dienen dit ook zo spoedig mogelijk te weten om een eventuele reparatie te kunnen voorbereiden, zodat de huurder na U toch ook weer gewoon op vakantie kan.
  Is de schade zodanig dat geen gebruik (meer) gemaakt kan worden van de camper,  worden huurkosten van een vervangende camper vergoed. Als er geen vervangende camper beschikbaar is, de huurkosten van een ander vervoermiddel. De uitkering bedraagt maximaal € 200,- per dag gedurende de duur van de oorspronkelijke reis maar maximaal 28 dagen. Brandstof wordt niet vergoed. De rubriek Hulpverlening geldt ook voor de vervangende camper of het andere vervoermiddel. Huurder kan verhuurder nooit verplichten tot het beschikbaar stellen van vervangend vervoer. U heeft geen recht op welke vorm van schadevergoeding dan ook.

 2. Als blijkt dat voor het vertrek de camper ( door een ongeval of mechanisch gebrek) vóór de verhuurperiode niet in op tijd verhuurd kan worden, kan geen vervangend vervoer geëist worden ( we hebben maar een camper). Als dan besloten wordt geheel van de verhuur af te zien wordt het volledige vooruit betaalde bedrag teruggestort.

 3. Bij iedere aanrijding dient de lokale politie te worden ingeschakeld en bij iedere beschadiging en schade dient een Europees schadeformulier te worden ingevuld.

 4. De camper is all risk verzekerd. Het eigen risico is per schadegeval € 1000. Voor ,De door de verzekering niet gedekte schade, bijvoorbeeld als gevolg van het rijden onder invloed of het laten besturen door niet-bevoegde personen, etc, is natuurlijk volledig voor rekening van de huurder.

 5. Het eigen risico voor schade ontstaan door invloeden van buitenaf, bv klapband, hagelschade of inbraak  is €250. Bij inbraak is een politie rapport nodig om het eigen risco te verminderen tot €250.

 6. De kosten ten gevolge van een lekke band zijn voor rekening van de huurder.

 7. Voorruit schade:Als de ruit vervangen moet worden heeft u een eigen risico van €75,- Voorwaarde is dat u naar Carglass of Camperglass gaat , in het buitenland is dit Carglass International, bij andere bedrijven is het eigen risico €250.

 8. Schade ontstaan door het vullen van een tank met een verkeerde vloeistof is volledig voor rekening van de huurder.

 9. Schades of defecten onder de € 100,= mogen zonder overleg met de verhuurder gerepareerd worden bij een deskundige herstelinrichting, bij voorkeur een FIAT. In geval van defecten, bv een kapotte accu, die zijn ontstaan buiten de schuld van de huurder ( maar niet ontstaan door invloeden van buitenaf, hiervoor geldt par.6), worden de gemaakte directe kosten vergoed. Er dient wel een goed gespecificeerde rekening te worden overlegd.

 


Verboden:
Het is verboden…

 

 1. Schuurmiddelen te gebruiken bij reiniging van ramen en interieur en buitenkant van de camper.

 2. De camper over te beladen

 3. Te roken in de camper

 4. Huisdieren mee te nemen ( bij uitzondering mag de hond mee, als die maar niet op de banken en bed komt )

 5. Fietsen, surfplanken, ski’s en dergelijke in het woongedeelte, of op het dak  te vervoeren.

 6. Frituurvet te gebruiken..

 7. stickers te plakken op of in de camper (indien noodzakelijk, denk aan Zwitserland vignet, dan graag overleg)

 8. Onder te verhuren

 9. Met de camper door ruig terrein of buiten gebaande paden te rijden .Harder te rijden dan wettelijk toegestaan en in ieder geval nooit harder als 130 km/uur

 10. Tot slot: De huurder gaat bij betaling van het reserveringsbedrag akkoord met de verhuurvoorwaarden en de genoemde prijzen in de huurperiode.